thermografie

Met een infraroodcamera maken we tweedimensionale warmtebeelden. De camera bepaalt nauwkeurig de temperatuurverdeling van uw installatie.

Slechte verbindingen, warmtelekken en andere onzichtbare knelpunten worden hiermee opgespoord. Daardoor is een thermografische inspectie een uitstekend middel om onnodig energieverbruik, storingen, (brand-)schade en/of gevolgschade te voorkomen.

Na de meting ontvangt u van ons een rapportage met de thermografische foto’s. U ziet dus direct waar mogelijk gevaarlijke situaties in uw installatie zitten.

Thermografie is een uiterst verstandige aanvulling op uw NEN 3140 inspectie.

Vraag direct een offerte aan

Wij informeren u graag over de inspectie mogelijkheden