Zonnepanelen Scope 12 keuring

scope-12-keuring

Scope 12 keuring zonnepanelen

Een zonnepaneleninstallatie biedt enorm veel voordelen, maar je wil er natuurlijk alles aan doen zodat deze ook veilig is. Het brandrisico van zonnepanelen wil je zo klein mogelijk maken om te voorkomen dat jouw pand in vlammen opgaat. Daarom is de SCIOS Scope 12 keuring in 2020 uitgerold. Zo weet je zeker dat jouw zonnepanelen op de juiste manier geïnstalleerd zijn, veilig stroom opwekken en dat de kans op brand zo klein mogelijk is. Hierdoor ga je met een gerust hart aan de slag in jouw pand, huis of bedrijf.

 

Wat is een SCIOS Scope 12 keuring?

Een SCIOS scope 12 keuring is de nieuwe inspectie voor zonnepanelen. Deze door SCIOS gecertificeerde inspectieregeling Scope 12 is ontwikkeld zodat alleen gecertificeerde bedrijven zonnestroominstallaties mogen keuren. Met deze certificatieregeling wordt de veiligheid van jouw zonnestroominstallatie geregeld en weet je zeker dat deze installatie voldoet aan de laatste veiligheidseisen.

Vraag direct een offerte aan

Wij informeren u graag over de inspectie mogelijkheden

Gezien zonnepanelen door iedereen gemonteerd mogen worden, is een deskundige keuring volgens de Scope 12 methode erg belangrijk. Vanuit de markt is de Scope 12 keuring volgens SCIOS certificering ontwikkeld om zo de kans op brand en ongelukken door zonnepanelen tot een minimum te beperken. Onder andere verzekeraars, leveranciers, SCIOS, iKeur en andere technische bedrijven hebben meegewerkt aan het ontwikkelen van deze methode die de keuring van zonnepanelen vanaf 2020 standaardiseert. 

Een keuring volgens de SCIOS Scope 12 richtlijnen bestaat uit een eerste inspectie (EBI) en een periode vervolginspectie (PI). Per inspectie is de handelswijze anders. Een EBI beoordeelt voornamelijk de kwaliteit van de plaatsing van de installatie en of deze voldoet aan de vereisten van de fabrikant of leverancier. Een PI is vooral bedoeld om de technische staat van je zonnestroominstallatie te beoordelen. 

Een SCIOS Scope 12 inspectie wordt met zowel visuele als thermografische onderzoeksmethoden voltooid. Zo wordt er een inschatting gemaakt of er geen ondeugdelijke installatie is, of er geen defecten zijn of beschadigingen en of de installatie voldoet aan alle geldende kwaliteitsnormen. Onder andere de volgende onderdelen komen aan bod:

 • Visuele inspectie installatie
 • Thermografische inspectie installatie
 • Juiste aanleg van alle bekabelingen
 • Beveiliging tegen overbelasting en oververhitting
 • Deugdelijke aansluiting op omvormer
 • Juiste plaatsing van de omvormer
 • Aansluiting van de zonnestroominstallatie op de bestaande installatie
 • Kwaliteit van de zonnepanelen
 • Controle van bevestiging van de montageframes
 • Aardingen van het volledige systeem
 • Check tekeningen en documentatie.

Inspecteurs van De Visser Inspectie hebben de juiste certificaten in huis om de SCIOS Scope 12 zonnepanelen keuring uit te voeren bij jouw installatie. Neem nu vrijblijvend contact met ons op voor een offerte van een Scope 12 inspectie van jouw installatie.

scope-12-keuring-kosten

Waarom een Scope 12 zonnepanelen inspectie?

Zonnepanelen mogen eigenlijk door iedereen worden geplaatst, hier is geen opleiding voor nodig. Sommige leveranciers laten de gebruiker het zelfs zelf installeren. Dit brengt natuurlijk een risico met zich mee. Daarom is de Scope 12 keuring in het leven geroepen, een speciale zonnepanelen inspectie. Deze SCIOS Scope 12 keuring beoordeelt of de installatie veilig is, voldoet aan de normen van de Scope 12 certificering en of er geen brandrisico’s aanwezig zijn. 

 

Daarbij geeft een elektrische keuring van je zonnepanelen volgens de Scope 12 richtlijnen je zekerheid over de veiligheid van de installatie. Een gecertificeerde zonnestroominstallatie waarborgt dat je als werkgever een veilige werkomgeving biedt aan je werknemers of als huiseigenaar een veilig onderkomen biedt aan de bewoners. Zo blijf je door deze Scope 12 keuring zonnepanelen met een gerust hart gebruiken.

Is een keuring van je zonnepanelen volgens Scope 12 verplicht?

Vanuit verschillende organisaties kwam er de roep om de veiligheid en kwaliteit van zonnepanelen en ander PV-installaties te laten keuren door gecertificeerde bedrijven. Op initiatief van brancheorganisaties iKeur, Techniek Nederland en het Verbond van Verzekeraars is deze methode vervolgens ontwikkeld. Dit omdat er een risico op foutieve installatie aanwezig is omdat iedereen zonnepanelen mag plaatsen. De Scope 12 keuring waarborgt dat je installatie deugdelijk is geïnstalleerd en functioneert. Toch is een keuring van zonnepanelen niet wettelijk verplicht. Wel nemen steeds meer verzekeraars een SCIOS gecertificeerde Scope 12 inspectie op als voorwaarde in hun polis. Daarnaast is het niet ondenkbaar dat een keuring volgens Scope 12 verplicht wordt gesteld door een kopende partij wanneer je jouw pand wilt verkopen.

De Visser Inspectie is de aangewezen partij om jouw Scope 12 zonnestroominstallatie en zonnepanelen inspectie uit te voeren zodat je voldoet aan de voorwaarden van je verzekeringsmaatschappij. Neem nu vrijblijvend contact op voor een offerte.

Wat gaat een SCIOS Scope 12 keuring kosten?

De kosten voor een Scope 12 keuring zijn afhankelijk van verschillende factoren. Het belangrijkste zijn het aantal zonnepanelen, het aantal omvormers en de plek waar de installatie is geplaatst. Ook van invloed is of je zonnestroominstallatie is geïnstalleerd op een plat dak of schuin dak, in verband met de extra handelingen die hiervoor nodig zijn.

Na de Scope 12 keuring ontvang je een compleet inspectierapport en Scope 12 certificaat voor je zonnepanelen installatie. Om de kosten van een zonnepanelen keuring in kaart te brengen dien je vrijblijvend een aanvraag in bij De Visser Inspectie. Neem snel contact op en u ontvangt dan binnen 24 uur een offerte.

Laat ons de Scope 12 certificering regelen!

Inspecteurs van De Visser Inspectie hebben alle benodigde certificeringen en diploma’s om een Scope 12 keuring van zonnepanelen uit te mogen voeren. Zo ontvang je een Scope 12 certificaat waardoor jouw installatie veilig gebruikt kan worden. Neem nu vrijblijvend contact met ons op voor een offerte op maat.

Neem contact met ons op!